پایان نامه یا رساله
تاثیر محرک ها بر اعتیاد به اینستاگرام در بین ورزشکاران با نقش تعدیلگر بهزیستی روانشناختی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
تآثیر باور های فراشناختی بر سلامت اجتماعی به واسطه سازگاری شغلی معلمان تربیت بدنی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
تأثیر عوامل کالبدی محیطی و دلبستگی به مکان بر انگیزه مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
مقایسه عملکرد زانو، سلامت روان و سلامت جسمانی بین ورزشکارانی که تحت عمل جراحی بازسازی ACL قرار گرفته اند با ورزشکارانی که عمل جراحی انجام نداده اند
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

پایان نامه یا رساله
ارتباط سختی شریانی متعاقب مصرف گلوکز و فعالیت ورزشی با سطوح پایه بیلی روبین, لیپوپروتیین با چگالی کم LDL)) و مالون دی آلدهید(MDA) در زنان و مردان غیرفعال
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه یک دوره تمرینات مقاومتی دایره‌ای و غیر دایره‌ای بر ترکیب بدن، برخی عوامل آمادگی جسمانی و هورمون های آنابولیک و کاتابولیک در دختران جوان فعال

حمید اراضی؛ شراره جباری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد ترکیب مکمل های افزایش دهنده نیتریک اکساید بر انتخاب منابع سوختی و عملکرد ورزشی در افراد تمرین کرده

پرستو زمانی؛ اسما حسنی؛ فزهاد غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر یک جلسه تمرین خسته کننده بر الگوهای فعال‌سازی عضلات سطحی منتخب با رویکرد تدوین پروتکل تمرینی-اصلاحی در افراد مبتلا به شانه نابرابر

سحر عبداللهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -