آدرس: شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس:  02332395900

پست الکترونیک: Ethics.C@shahroodut.ac.ir


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image