مطالعه روی نمونه‌های انسانی
توضیحات داور برای پژوهشگر با سلام لطفا پرسشنامه ها ضمیمه و ارسال شود. محل دقیق اجرای پژوهش(استان، هیئت های ورزشی کدام استان) است؟ جامعه و نمونه آماری به طور دقیق ذکر شود. چهار متغیر در این مطالعه بررسی خواهد شد لذا لازم است این پرسشنامه ها که همگی رو

سعید کاشفی؛ الهام وسدی؛ علی یونسیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -