مقایسه یک دوره تمرینات مقاومتی دایره‌ای و غیر دایره‌ای بر ترکیب بدن، برخی عوامل آمادگی جسمانی و هورمون های آنابولیک و کاتابولیک در دختران جوان فعال

حمید اراضی؛ شراره جباری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -